DAKLOOS IN ANTWERPEN

Dakloze personen worden niet altijd geholpen door het OCMW

Er woedt een enorme wooncrisis die steeds maar erger wordt Er zijn veel te weinig betaalbare woningen. De huurprijzen worden onbetaalbaar voor mensen in armoede. Vele personen in armoede worden dakloos omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Er is een groot tekort aan noodstructuren. Er is te weinig crisisopvang voor korte duur. Er zijn te weinig doorgangswoningen. Er is te weinig residentiële opvang. Nachtopvang is héél beperkt.

Lees verder

EVALUATION DU CONSENSUS EUROPÉEN SUR LE SANS-ABRISME

LA SITUATION EN BELGIQUE

Une énorme crise du logement fait rage et devient de plus en plus grave. Il y a une grande pénurie de logements abordables. Les loyers sont impayables pour les personnes en situation de pauvreté. Les familles dépensent souvent plus de la moitié de leurs revenus pour payer le loyer.
La pauvreté augmente et de plus en plus de personnes en situation de pauvreté se retrouvent à la rue. De plus en plus de personnes échouent dans la pauvreté. De plus en plus de foyers et de personnes seules , même si elles travaillent, perdent leur logement parce qu’elles ne peuvent plus payer le loyer. Parmi les familles il y a beaucoup de familles uni parentales, parmi les personnes seules il y a aussi des femmes et des jeunes. Dans un couple une des partenaires peut, après un divorce, se retrouver à la rue. Les personnes en situation de pauvreté qui quittent une institution ou un hôpital sans qu’on ait trouvé un logement pour eux. Personne ne sait combien il y a de personne sans-abri, il y a un manque d’étude et de chiffres à ce propos. Lees verder

EVALUATIE VAN DE EUROPESE CONSENSUS OVER DAKLOOSHEID

DE SITUATIE IN BELGIE

Er woedt een enorme wooncrisis  die steeds erger wordt  Er zijn veel te weinig betaalbare woningen, de huurprijzen worden onbetaalbaar voor mensen in armoede. Gezinnen besteden dikwijls tot meer dan de helft van hun inkomen aan de huur.
Armoede stijgt en steeds meer personen in armoede worden dakloos  Steeds meer personen verzeilen in armoede. Meer en meer gezinnen en alleenstaanden, zelfs wanneer ze werken, verliezen hun woonst omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Bij die gezinnen zijn veel éénoudergezinnen. Bij die alleenstaanden zijn veel jongeren en vrouwen Een van de partners kan na een scheiding dakloos worden. Personen in armoede verlaten instellingen en ziekenhuizen zonder dat daarom voor een woning voor hen werd gezorgd. Er is een gebrek aan onderzoek en aan cijfers. Niemand weet hoeveel dakloze personen er zijn.   Lees verder

Asielzoekers worden dakloos

Gemeenschappelijk Daklozenfront
05/02/2016

PERSBERICHT

ASIELZOEKERS WORDEN DAKLOOS

Zoals voorzien (zie onze vorige aankondiging “asielzoekers en daklozen”)  worden asielzoekers wiens asielaanvraag aanvaard werd nu gewoon dakloos, zoals alle andere daklozen. Dezen hebben dezelfde moeilijkheden om een woning te huren als alle anderen. Minister Homans steekt de schuld voor deze moeilijkheden op de private verhuurders die de huurders zouden discrimineren en daarbovenop 160.00 woningen zouden laten leeg staan in Vlaanderen. Lees verder

Stop de criminalisering van dakloze personen die tijdelijk onderdak vonden bij vrienden en kennissen

In België vinden de meeste gezinnen en alleenstaande personen die dakloos werden tijdelijk onderdak bij vrienden of kennissen. Dit wordt door onderzoek aangetoond. Zie “onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen van De Boyser, Linchet en Van Dyck”. (1) De meeste daklozen die het DAK contacteren voor hulp vonden een tijdelijk onderdak bij vrienden of kennissen. De OCMW’s geven doorgaans de raad aan personen die uit huis gedreven worden om tijdelijk onderdak te zoeken bij vrienden of kennissen. Er zijn tenslotte nauwelijks noodstructuren en er is een enorm gebrek aanbetaalbare woningen voor personen in armoede. Bij die alleenstaanden zijn veel jongeren en vrouwen. Lees verder

Les solutions dirigées vers le logement c’est bon, mais d’abord du logement

Un glissement est en train de se passer dans l’aide aux personnes sans-abri. On passe des structures d’accueil à des solutions dirigées vers le logement. Les structures d’accueil sont systématiquement diminuées. Il en restera mais en nombre limité et le temps de séjour y sera raccourci.

Lees verder

Il y a de plus en plus de personnes sans logement

De plus en plus de personnes échouent dans la pauvreté. Il y a de plus en plus de personnes sans logement. Il n’y a pas de politique de lutte contre la pauvreté digne de ce nom, au contraire la politique crée la pauvreté. Il n’y a pas assez de logements abordables. Il n’y a pas de politique de logement. Il y a à peine des structures d’urgence. Les personnes sans logement sont réduites à des fraudeurs sociaux et créateurs de nuisances. Il est temps que le sans-abrisme soit reconnu comme tel et que l’on y fasse quelque chose. Sans cela nous allons vers des solutions finales.

Lees verder